Το σχέδιο για τα αδέσποτα – Πρόστιμα στους παραβάτες-ιδιοκτήτες ζώων

Η εντεταλμένη σύμβουλος για τα θέματα των αδέσποτων Μαρία Αρβανιτίδου εξηγεί τον αρχικό σχεδιασμό του δήμου Θεσσαλονίκης για τα ζώα Τη διευθέτηση και τη διαχείριση του κρίσιμου ζητήματος των αδέσποτων αλλά και τη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα δεσποζόμενα ζώα βάζει ψηλά στην ατζέντα του ο δήμος Θεσσαλονίκης, θέτοντας ως στόχο την ένταξη σειράς μέτρων στον προγραμματισμό του που θα εγγυώνται την ευζωία των τετράποδων και ταυτόχρονα τον απαιτούμενο σεβασμό προς τον άνθρωπο.