Κ. Νοτοπούλου: “Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία Global Tourism Plastics Initiative του UNWTO”

Χαιρετίζουμε θερμά την πρωτοβουλία “Global Tourism Plastics Initiative” του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO) και του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τα πλαστικά μιας χρήσης, που αφορά ιδιαίτερα τον τομέα του τουρισμού.